Kancelaria Adwokacka

Menu
Kancelaria Adwokacka ,,Nieznajomość prawa szkodzi"

Zakres usług

Prawo administracyjne

Prawo cywilne

Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Szajdaka z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Prawo administracyjne należy do najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa, a jego regulacje znajdują się w szeregu różnych ustaw. Ponadto ze względu na specyfikę materii, która ulega ciągłym zmianom na skutek licznych nowelizacji stosowanie prawa administracyjnego wymaga sporego doświadczenia, skrupulatności oraz śledzenia zmian ustawowych.

Szanowny Kliencie nasza Kancelaria pomoże Ci przebrnąć przez skomplikowane i zawiłe procedury prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa ochrony środowiska, oraz pomoże w uzyskaniu pozwoleń, koncesji i zezwoleń niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka świadczy następujące usługi w zakresie prawa administracyjnego. Jeżeli w poniższej liście brakuje usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie, której Państwa sprawa dotyczy.

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
  • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej
  • sporządzanie skarg do Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pozostałe usługi

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla spadkobierców zmarłego. Bardzo często zdarza się, iż Klienci nie przywiązują uwagi do spaw spadkowych, co niesienie ze sobą często spore komplikacje i problemy jeszcze długo po śmierci zmarłego.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczone usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych w tematach Państwa interesujących oraz reprezentacja interesów Klientów w tracie postepowań przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne

Oferta kancelarii z tej dziedziny prawa obejmują przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Czytaj więcej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Szajdaka z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy również usługi z zakresiu prawa pracy. Kancelaria doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Czytaj więcej