Kancelaria Adwokacka

Menu
Kancelaria Adwokacka ,,Nieznajomość prawa szkodzi"

Zakres usług

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Obsługa prawna przedsiębiorców jest jedną z moich głównych specjalizacji i podchodzę do niej ze szczególną atencją. Zapewniam pomoc i doradztwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od potrzeb naszych Klientów prowadzę stałą lub doraźną obsługę prawną, która obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy i prawa autorskiego.Kancelaria adwokacka świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej obsługi prawnej:

  • zakładanie podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie umów spółek handlowych
  • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc prawna przedsiębiorcom w bieżącej działalności, w tym sporządzanie opinii prawnych, projektów umów oraz bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja na etapie przedsądowym w sprawach gospodarczych, w tym w szczególności sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugodowe załatwienie sporów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego

Pozostałe usługi

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla spadkobierców zmarłego. Bardzo często zdarza się, iż Klienci nie przywiązują uwagi do spaw spadkowych, co niesienie ze sobą często spore komplikacje i problemy jeszcze długo po śmierci zmarłego.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczone usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych w tematach Państwa interesujących oraz reprezentacja interesów Klientów w tracie postepowań przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne

Oferta kancelarii z tej dziedziny prawa obejmują przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Czytaj więcej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Szajdaka z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy również usługi z zakresiu prawa pracy. Kancelaria doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Czytaj więcej