Kancelaria Adwokacka

Menu
Kancelaria Adwokacka ,,Nieznajomość prawa szkodzi"

Zakres usług

Prawo karne

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.

Oferta Kancelarii obejmuje przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Obecność profesjonalnego obrońcy jakim jest adwokat, jest szczególnie ważna na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed prokuratorem lub policją, gdyż podjęte przez podejrzanego i jego obrońcę kroki na tym etapie postępowania mają często decydujący wpływ na jego końcowy wynik.

W swojej praktyce dążę zawsze do korzystnego dla Klienta zakończenia postępowania karnego jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu. W przypadku wniesienia jednak aktu oskarżenia do Sądu reprezentuję oskarżonego zarówno przed Sądem I instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym.

Poza obroną oskarżonego niejednokrotnie reprezentuję również pokrzywdzonych w toku postępowania karnego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. Na życzenie pokrzywdzonych sporządzam zawiadomienie o przestępstwie, prywatny akt oskarżenia oraz subsydiarny akt oskarżenia w sprawach w których prokuratura odmówiła wniesienia aktu oskarżenia.

Poza kompleksowym prowadzeniem sprawy naszych Klientów pomagam również doraźnie, a to w szczególności: reprezentuję interesy Klientów podczas jego zatrzymania przez organy ścigania, bronię Klientów na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych, wnoszę również zażalenia na postanowienia wydane w tym przedmiocie.

W zakres mojej praktyki wchodzi również prowadzenie spraw odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Ponadto reprezentuje Klientów w zakresie prawa karnego wykonawczego w następujących sprawach:

  • sprawy o dozór elektroniczny
  • sprawy o odroczenie odbywania kary
  • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • sprawy o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o zarządzenie wykonania kary
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty

Pozostałe usługi

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla spadkobierców zmarłego. Bardzo często zdarza się, iż Klienci nie przywiązują uwagi do spaw spadkowych, co niesienie ze sobą często spore komplikacje i problemy jeszcze długo po śmierci zmarłego.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczone usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych w tematach Państwa interesujących oraz reprezentacja interesów Klientów w tracie postepowań przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne

Oferta kancelarii z tej dziedziny prawa obejmują przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Czytaj więcej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Szajdaka z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy również usługi z zakresiu prawa pracy. Kancelaria doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Czytaj więcej