Kancelaria Adwokacka

Menu
Kancelaria Adwokacka ,,Nieznajomość prawa szkodzi"

Zakres usług

Prawo medyczne

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

W trakcie trwania procesu leczenia niejednokrotnie dochodzi do popełnienia błędów w sztuce lekarskiej, które niosą za sobą bardzo często poważne komplikacje dla zdrowia pacjenta. Do najczęściej spotykanych w praktyce błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań należą: błędy lekarskie i zaniedbania związane z porodem, błędy lekarskie związane z prowadzeniem ciąży, błędnie wykonane zabiegi chirurgiczne, błędy diagnostyczne, błędy związane z nieudzieleniem pacjentowi świadczeń medycznych, błędy i zaniedbania lekarzy dentystów oraz zakażenia szpitalne.

 

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań zakładu opieki zdrowotnej lub błędu w sztuce lekarskiej może dochodzić następujących roszczeń cywilnych:

  • odszkodowania

  • zadośćuczynienia

  • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość

  • ustalenia dalszej odpowiedzialności na przyszłość podmiotu świadczącego usługi medyczne

 

Usługi Kancelarii w zakresie roszczeń cywilnych obejmują:

  • analizę dokumentacji w sprawie

  • ustalenie strategi postępowania

  • uczestniczenie w negocjacjach z ubezpieczycielem

  • przygotowanie pism procesowych

  • reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz na rozprawach w postępowaniu sądowym.

 

W zakresie swojej praktyki reprezentuję również interesy pacjentów w trakcie toczących się przeciwko lekarzom postępowaniach karnych. Powyższa reprezentacja obejmuje występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i w trakcie toczącego się już postępowania sądowego.

Szanowny Kliencie pamiętaj, iż sprawy z zakresu prawa medycznego należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw sądowych, więc pomoc profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat jest nieodzowana.

 

 

 

Pozostałe usługi

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie swojej działalności Kancelaria obejmuje również usługi z zakresu obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W zakres świadczonych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa, z którą wiążą się doniosłe konsekwencje dla spadkobierców zmarłego. Bardzo często zdarza się, iż Klienci nie przywiązują uwagi do spaw spadkowych, co niesienie ze sobą często spore komplikacje i problemy jeszcze długo po śmierci zmarłego.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczone usługi obejmują zarówno udzielanie porad prawnych w tematach Państwa interesujących oraz reprezentacja interesów Klientów w tracie postepowań przed Sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Czytaj więcej

Prawo karne

Prawo karne

Oferta kancelarii z tej dziedziny prawa obejmują przede wszystkim obronę podejrzanego i oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, tj. na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Czytaj więcej

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych od podmiotów świadczących usługi lecznicze takich jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i gabinety dentystyczne oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym toczącym się przeciw lekarzom,dentystom, pielęgniarkom i położnym.

Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokata Pawła Szajdaka z zakresu prawa administracyjnego obejmuje doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka adwokata Pawła Szajdaka świadczy również usługi z zakresiu prawa pracy. Kancelaria doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozstrzyganiu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Czytaj więcej